Петак, 24. Јул 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

На основу члана 3. Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести и  Плана примена мера за спречавање ширења заразних болести Ковид -19 изазване вирусом Cov-2 Општинске управе Неготин, уводи се рад у сменама и то: прва смена од 7 до 11 и друга смена од 11 до 15 часова, уз додатни рад од куће.
Рад са странкама одвијаће се несметано, у времену од 7  до 15 часова. Рад у сменама примењиваће се до побољшања епидемиолошке ситуације.