Четвртак, 30. Април 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ КРЕТАЊА ГРАЂАНИМА КОЈА ПРУЖАЈУ УСЛУГУ ПОМОЋ У КУЋИ У ВРЕМЕ ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поступку за издавање дозволе кретања

 грађанима која пружају услугу помоћ у кући у време полицијског часа

 

oбавештавамо грађане Општине Неготин, да грађани који воде бригу о непокретним или слабо покретним лицима могу поднети Захтев за издавање дозволе кретања у време полицијског часа на mail: pom.preds.razvoj@negotin.rs

            Уз захтев је потребно приложити:

1. Скенирану очитану личну карту подносиоца захтева – лица које води бригу о непокретном или слабо покретном лицу;

2. Скенирану очитану личну карту лица о коме се води брига;

3. Скенеран документ - Извештај лекара специјалисте или Решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање којим се доказује да је лицу неоходна туђа нега и помоћ;

4. Скенирани Захтев за издавање дозволе који може преузети ОВДЕ

Захтеви се подносе најмање 48 сати унапред и то до 11 часова сваког радног дана.
Дозволе издајемо само за дане када је одређен целодневни полицијски час.

Захтеви за кретање којима је разлог виђање детета (родитељи којима је правноснажном судском пресудом регулисано виђање са дететом у терминима који улазе у полицијски час) се неће разматрати, из разлога што исто представља епидемиолошки ризик.

Захтеви за кретање лица која имају навршених 65 година живота, се неће разматрати из разлога што је наведеним лицима уведена општа забрана кретања.

Достава намирница и лекова није довољан разлог за добијање дозволе за кретање током полицијског часа, осим уколико је лице које прима услугу непокретно или психички болесно.

Све додатне информације могу се добити радним данима од 8,00 до 12,00 часова у ситуационом центру општинске управе општине Неготин на следећe бројеве телефона: 019/ 544-000, 019/ 548-335, моб.телефон 069/8482 785.

Лица која спадају у категорије особа које непосредно пружају услуге помоћи у кући (услуге социјалне заштите) и особа које пружају помоћ персоналног асистента, захтев за дозволу са прописаном документацијом могу доставити Центру за социјални рад Неготин на mail: negotin.csr@minrzs.gov.rs.

         Додатне информације могу се добити у Центру за социјални рад Неготин радним данима од 8,00 до 12,00 часова на следећи број телефона: 019/541-404.