Понедељак, 23. Март 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Преузмите: Обавезна инструкција о примени уредбе о изменама и допунама мера за време
вандредног стања у области превоза путника у друмском саобраћају

На основу Уредбе о мерама за време ванредног стања: 31/2020-3, 36/2020-3, 38/2020-3, 39/2020-3, обавештавају се послодавци да Општини Неготин могу поднети захтев за потребама запослених за организовање посебно формираних линија приградског превоза који се искључиво обавља ради реализације радних задатака запослених наводећи: назив послодавца, број лица, време превоза/учесталост, одредиште превоза.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфрструктуре дозволу за обављање превоза издаје на образложен и оправдан захтев искључиво ради превоза приоритетног медицинског и немедицинског особља, које је запослено у здравственим установама, запослених у комуналним службама, чије функционисање је неопходно и није могуће обављати од куће, као и запослених за обављање свих других послова, који су у функцији обезбеђивања здравља и безбедности грађана РС.

Препорука: послодавци би требало запосленима који су до увођење мера за време ванредног стања користили друге облике превоза (такси превоз, превоз сопственим возилима, превоз који је послодавац организовао за потребе својих запослених) препоруче да не користи приградски превоз.

Захтеви се подносе преко мејл адресе:
prigradskiprevoz@negotin.rs