Среда, 18. Новембар 2020.

ЈАВНИ ПОЗИВ КОРИСНИЦИМА ПЕНЗИЈА

На основу инструкција РФ ПИО достављен актом бр.03/181-8188/20 од 5.11.2020. године о спровођењу поступка финансирања солидарне помоћи корисника пензија, а на основу Правилника о друштвеном стандарду корисника пензије Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигирање члан 2,ст.1,тачка 3, Комисија УПО Неготин упућује:

                    ЈАВНИ ПОЗИВ КОРИСНИЦИМА ПЕНЗИЈА ЗА ДОСТАВУ ПОДАТАКА РАДИ ДОБИЈАЊА СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ (ПАКЕТИ) У СКЛАДУ СА КРИТЕРИЈУМИМА ИЗ ЧЛАНА 22.ПРАВИЛНИКА И САСТАВЉАЊА РАНГ ЛИСТЕ

Критеријуми за доделу солидарне помоћи:

-         Висина пензије не прелази најниже пензије прописане чланом 76,ст. 2 Закона о ПИО, а која износи 15.113,01 динара.

-         Висина пензије утврђује се последњим или претпоследњим чеком који се доставља на увид Комисији.

-         Лична карта на увид ради утврђивања година старости.

-         Изјава да нема других извора примања - финасирања (самохрани корисник).

Документација се може доставити у Удружењу пензионера,  Улица Добриле Радосављевић 2, канцеларија бр. 2 или у згради  Општинске управе општине Неготин, канцеларија број 66. Документација се овим позивом ставља на увид ради састављања ранг листе. Приликом преузимања пакета Комисији се оставља пензиони чек и доказ да је самохрани корисник а лична карта на увид.

Рок за доставу документације је до понедељка 30. новембра.

 

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ НЕГОТИН  

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА