Среда, 23. Аугуст 2023.

ЈАВНА РАСПРАВА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ РЕКОНСТРУКЦИЈУ ФАБРИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И КОНЦЕНТРАЦИЈУ ФОСФОРНЕ КИСЕЛИНЕ НА КП БР. 2300/1 КО ПРАХОВО