Петак, 10. Јул 2020.

ЕУ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ И ТУРИЗАМ ДОДЕЉУЈЕ МИЛИОН ЕВРА ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА У СЕКТОРУ ТУРИЗМА У ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ

Пројекат „ЕУ за културно наслеђе и туризам“ објавио je конкурс за доделу бесповратних средстава у циљу ублажавања економских последица насталих због пандемије COVID-19 у сектору туризма, са укупним буџетом од милион евра.
Пројекат „ЕУ за културно наслеђе и туризам“ финансира Европска унија, суфинансира немачко Савезно министарство за економску сарадњу и развој (BMZ), а спроводи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Пројекат је усмерен је на развој туризма као значајног привредног потенцијала за подстицање економског развоја источне Србије и Доњег Подунавља.


Конкурсна документација доступна је на (http://eu-za-kulturno-nasledje.euinfo.rs/hitne-anti-covid-…/)
Право учешћа на конкурсу чији је циљ помоћ приватним предузетницима да превазиђу последице изазване COVID-19 пандемијом у сектору туризма имају потенцијални корисници са територија следећих градова и општина: Бољевац, Бор, Голубац, Кладово, Књажевац, Мајданпек, Неготин, Пожаревац, Смедерево, Сокобања, Велико Градиште и Зајечар.

Главни циљеви пружања бесповратне помоћи усмерени су на:
• Унапређење безбедносних и хигијенских стандарда објеката и услуга које се нуде туристима
• Модернизацију смештајних и угоститељских објеката, објеката за дегустацију, инфо пунктова, сувенирница и других туристичких садржаја. То обухвата, мада не искључиво, трошкове за следеће активности:
o Реновирање/ адаптација/ проширење/ унапређење квалитета објеката, укључујући набавку неопходне опреме (намештај, кухињске апарате итд.)
o Инфраструктура малог обима и опрема за постојеће или нове активности у понуди подносиоца захтева, као што су бициклизам, вожња кајаком, набавка шатора, спортске опреме, итд.
• Увођење нових туристичких производа и услуга
• Увођење нових продајних канала
• Промотивне активности
Подносиоци захтева за бесповратну помоћ могу бити:
1. физичка лица која пружају услуге смештаја,
2. регистрована пољопривредна газдинства,
3. микро и мала предузећа (до 50 запослених).

За доделу бесповратних средстава могу конкурисати предузетници из следећих 12 градова и општина:
 Бољевац
 Бор
 Голубац
 Кладово
 Књажевац
 Мајданпек
 Неготин
 Пожаревац
 Смедерево
 Сокобања
 Велико Градиште
 Зајечар

Конкурс је отворен до 21. јула.