Уторак, 22. Децембар 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАТОЈ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ