Понедељак, 09. Новембар 2015.

Ново ЛЕД осветљење - заједнички пројекат грађана и локалне самоуправе

На основу уговора о донацији потписаног крајем септембра 2015, између општине Неготин и Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ, увелико теку припреме за реализацију пројекта ,,Замена светиљки на постојећем систему јавног осветљења на територији општине Неготин,, у вредности од 250.000.еур.

Овај пројектат представља награду освојену у оквиру раније организованог надметања општина Источне Србије у области унапређења система наплате пореза, реализованог у оквиру пројекта ,,Општински економски развој у Источној Србији - који спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ у сарадњи са Швајцарском развојном агенцијом СДЦ.
Од наградних средстава, савременим ЛЕД сијалицама биће замењено приоритетних 1185 од укупно 5976 постојећих живиних и натријумових сијалица. Преостала сијалична места биће замењена у другој фази пројекта који ће бити финасиран средствима општине Неготин.

Према речима председника општине Јована Миловановића, овом пројекту се приступило пре свега због старости и типа постојећих светиљки и потребе за смањењем трошкова одржавања набавком трајнијих извора светлости и светиљки који одржавање своде на минимум.
,, У току припреме пројекта израђен је елаборат који је анализирао примену ЛЕД расвете са техничког, енергетског и финансијског аспекта. Што се тиче финансијског аспекта, уложена средства враћају се после 3 - 4 године. Проблеми непоузданог рада, великих трошкова одржавања и повећаног загађења се решавају применом савремених светиљки са ЛЕД сијалицама. Нове ЛЕД светиљке допринеће смањењу утрошка електричне енергије а тиме и смањењу загађења животне средине путем емисије ЦО2.
Применом ЛЕД расвете шест пута се смањује потрошња електричне енергије. Уштеде које се буду оствариле увођењем новог типа ЛЕД расвете омогућиће усмеравање средстава у развојне пројекте општине Неготин, од општег значаја за локалну заједницу и све њене грађане.''
Представници локалне самоуправе одлучили су да средства наградног фонда усмере на реализацију овог пројекта и због тога што доприноси реализацији циљева дефинисаних у Стратегији одрживог развоја општине Неготин. Инсталирање нових ЛЕД светитиљки у складу је са одредбама Закона о ефикасном коришћењу енергије и Другим акционим планом за период 2013-2015 којим су дефинисане обавезе локалне самоуправе на модернизацији система јавног осветљења, између осталог и употреба извора светлости који имају мањи негативни утицај на животну средину.

Сагласност донатора заснована је на чињеници да овај пројекат унапређује систем јавних услуга које обезбеђује локална самоуправа

Поред замене сијалица, у оквиру пројекта биће реализоване едукативне радионице о енергетској ефикасности за основце и средњешколце и представнике Месних заједница.

У циљу дефинисања критеријума за приоритене локације нове ЛЕД расвете, на сајту општине Неготин, страници Инвест Неготин и Фејсбук страници Канцеларије за локални економски развој биће постављена анкета која ће допринети да локална самоуправа у реализацији пројекта добије валидне информације о ставовима и потребама грађана у области јавне расвете.

Планом активности пројекта дефинисано је да све активности пројекта, укључујући и селекцију и рециклажу замењених светиљки, буду завршене до краја 2016 године.