Статус предмета

 

Овај сервис можете користи како би пратили статус решавања Вашег предмета код Општинске управе општине Неготин. Приликом предаје захтева у просторијама Општинског услужног центра, не пропустите да узмете заводни број под којиме је евидентиран Ваш предмет.

Молимо Вас да испрано попуните форму која је пред Вама, јер је то нужан предуслов за благовремен и прецизан одговор.

Најкасније у року од 48 сати од пријема података, на електронску пошту (E-маил) коју сте навели, биће Вам достављен исцрпан одговора о статусу вашег предмета као и евентуалним наредним корацима које требате преузети за његово позитивно решавање.

O статусу предмета можете се информисати и путем телефона:

019 544 000, локал 187 - за све предмете

019 547 060 и 547 580 - за предмете из области урбанизма и грађевинарства.


.

Подаци о подносиоцу

Презиме и име:
Адреса:
Е-маил адреса:
Контакт телефон:

Подаци о предмету

Број предмета:
Кратак садржај предмета:
 
Унесите код са слике