Питајте в.д. начелника Општинске управе

Зорица Мијушковић, дипл. правник

В.д. начелника Општинске управе општине Неготин

Телефон: 019 / 542 - 024

 

 

Подаци о лицу које пoставља питање

Презиме и име:
Е-маил:
Наслов питања:
Текст питања:
 
Унесите код са слике
 

Одговори

Где одлагати опасан отпад? - 1097 прикажи одговор сакри одговор
Питање поставио: Горан Стојановић
Четвртак, 01. Јануар 1970.
Поштована, где се у Неготину може одлагати опасан отпад, конкретно - искоришћене батерије за мобилне телефоне и кућне уређаје?

Поштовани,

У Републици Србији још увек није успостављен систем управљања опасним отпадом, односно систем управљања опасним отпадом из домаћинстава ( отпадни стартери и истрошене преносиве батерије и акумулатори).

Стратегијом управљања отпадом планирана је изградња централних регионалних складишта опасног отпада, на територији пет управних округа, као посебна места на која би произвођачи опасног отпада предавали опасан отпад, уз обавезу сваке локалне самоуправе да одреди локације центара за сакупљање опасног отпада из домаћинстава.

Општина Неготин је одредила локације за изградњу трансфер станице, у складу са одлуком да се питање одлагања отпада решава на регионалном нивоу, као и локацију за рециклажни центар.

У оквиру акције „Очистимо Србију“ која је реализована у току 2011.године, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања одобрило је општини Неготин пројекат под називом „Изградња и опремање рециклажног центра ( Центар за разврставање и привремено складиштење рециклабилних материјала и посебних токова отпада)“.

Реализација наведеног пројекта је још увек у току, односно завршена је прва фаза овог пројекта у оквиру које је израђена неопходна техничка документација за изградњу предметног објекта.

До коначне реализације овог пројекта, општина Неготин планира да у сарадњи са овлашћеним оператерима организује акције сакупљања опасног отпада из домаћинства.

Поред организовања акција, предаја ове врсте отпада овлашћеним оператерима од стране физичких и правних лица, за  сада је једини начин управљања овом врстом отпада.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине РС је надлежни орган за издавање дозвола за управљање опасним отпадом, за спаљивање инертног и неопасног отпада,  за складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада који се обавља на територији више јединица локалне самоуправе, и третман отпада у мобилном постројењу.

Орган који издаје дозволе води регистар издатих дозвола који је јаван, тако да се сви подаци о овлашћеним оператерима могу добити увидом у наведени регистар.

 

С поштовањем,
Надежда Тодоровић,
начелница ОУ Неготин  

Притужба на рад управе - 1020 прикажи одговор сакри одговор
Питање поставио: Мировић Синиша
Петак, 19. Јун 2015.
Поштовани, данас сам покушао тел. да пријавим дивљу депонију у парк шуми цвећара, нељубазан глас ком. инспектора ме је упутио на писарницу, а са писарнице у банку да платим таксу. Питам вас где у Србији наплаћују пријаву дивље депоније или комунални проблем од јавног интереса. Жалбу сам упутио и министарству за локалну самоуправу пошто ваш радник у писарници није хтела да прими.Кад ће те послати инспекторе у парк педагошке где се паркирају аутомобили?

Поштовани,

Потпуно разумем Ваше незадовољство радом инспекцијске службе, обзиром да и сама нисам задовољна начином рада ове службе, а пре свега радом комуналних инспектора. На овој функцији налазим се непуних месец дана, те Вас молим за разумевање што за ово кратко време нисам успела да решим нагомилане проблеме у у раду Општинске управе. Молила бих Вас да у будуће приликом пријављивања обавезно тражите да вам се комунални инспектор представи, како бих могла да поведем дисциплински поступак против лица која на овај начин поступају са странкама. Истровремено Вас обавештавам да ми се у свако време можете лично обратити због оваквих и сличних случајева и примедбе на рад ове службе доставите лично мени. Одмах ћу издати налог да се изврши контрола паркираних возила у дворишту Педагоске академије. Извињавам се што нисам била у могућности да одмах одговорим на Вашу притужбу.

Срдачан поздрав,
Надежда Тодоровић