Извод из матичне књиге умрлих на домаћем обрасцу

Извод из матичне књиге умрлих
Наруџбеница се односи на извод матичне књиге умрлих на домаћем обрасцу намењено за употребу на територији Републике Србије.

НАПОМЕНА ЗА НАРУЧИОЦА:

Тражене документе искључиво шаљемо на подручју Републике Србије.

Обавезно изабрати начин испоруке траженог документа, кликом "потврдити одговарајућу опцију"

Испорука тражене документације Пост еxпрес "данас предато сутра уручено"
Обавезе наручиоца:

Наручивање траженог извода могуће је у периоду од 00,00 до 24,00 часа али се обрада наручених података врши наредног радног дана у периоду од 07,00 до 10,00 часова, који дан се сматра даном наручених података.
Достава наручених извода не врши се суботом, недељом, државним и верским празницима.
Вредност пошиљке коју наручилац плаћа по преузимању (откупна вредност) је 690,00 дин.
Откупна вредност састоји се од: 450,00 дин. Републичке административне таксе + 90,00 дин провизије за уплату административне + 150,00 дин. цене преноса Пост еxпрес пошиљке.

Подаци за матичну књигу:

Подаци о покојном лицу

Име:
Презиме:
Девојачко презиме:
Место смрти:
Датум смрти:
Место рођења:
Датум рођења:
Име и презиме оца:
Име, презиме и девојачко презиме мајке:
ЈМБГ умрлог лица:
Сврха коришћења извода:

Подаци о наручиоцу и адреси доставе извода

Презиме и име:
Број личне карте:
Место и поштански број:
Улица и кућни број:
Контакт телефон:
Е-маил наручиоца:
Потврђујем наруџбину
 
Унесите код са слике