Среда, 08. Мај 2013.

Историјски архив Неготина

Историјски архив у Неготину као посебна институција основан је одлуком Народног одбора града Неготина, а на предлог Управе Музеја 8 марта 1952. године под називом Градска државна архива у Неготину. 
 
Савет за просвету, науку и културу НР Србије је већ 26 јуна 1952. године потврдио ову одлуку и на основу чл. 3 и 7 Закона о државним архивима донео решење бр. 5193 у коме је стајало: 'За подручје рада новоосноване Градске државне архиве у Неготину одређује се подручје срезова крајинског, кључког и поречког, који се у том циљу одвајају од досадашњег подручја Градске државне архиве у Зајечару'. 

До 1959. године архив је носио назив Државни историјски архив Неготин. Од 1959. године до 1965. назив нашег архива гласио је Историјски архив среза Неготин. У периоду од 1965. до 1967. године архив носи назив Историјски архив среза Зајечар - Неготин.

Од 1968. године до 1974. године назив архива је Историјски архив Неготин. Од 1974. године до 1987. године носи назив Историјски архив Крајине, Пореча и Кључа у Неготину. Од 21. августа 1996. године па до данас наша установа има назив Историјски архив Неготин.Од фебруара 1996. године у састав Историјског архива у Неготину ушло је архивско одељење у Бору.

Припајањем овог архивског одељења дошло је до проширења територијалне надлежности Историјског архива у Неготину, па је он данас надлежан за општине Неготин, Кладово, Мајданпек и Бор.

Укупна количина грађе у архиву износи 1.500 метара. Микрофилмоване су Црквене матичне књиге (133) и дигитализовано је 70% ових књига које су категорисане као културно добро од изузетног значаја.

Здање у коме је архив смештен се налази у улици Бранка Перића бр. 13 у Неготину.

Директор Историјског архива Неготин је Ненад Војиновић.

Контакт :

Историјски архив Неготин
Ул. Бранка Перића бр. 13
19300 Неготин

Телефони : 019 546 098, 019 546 
Факс: 019 542 762

Одељење у Бору
Ул. Војске Југославије 18
19320 Бор

Телефони: 030 421 365 , 030 421 365 

E-mail: arhivnegotin@open.telekom.rs
www.arhivnegotin.org.rs