Старије анкете

Питање Датим анкете
Како оцењујете организацију нашег сајта? 1352847600 резултат
Како сте задовољни комуналним услугама? 1364767200 резултат
Како ћете се грејати ове зиме? 1379368800 резултат
Коју од мера субвенционисања пољопривредe оцењујете као најбољу? 1380578400 резултат
Коју меру активне политике запошљавања оцењујете као најбољу? 1389654000 резултат
1.ДА ЛИ ЗНАТЕ ШТА ЈЕ ОПАСАН ОТПАД ИЗ ДОМАЋИНСТВА ? 1393225781 резултат
ДА ЛИ ЗНАТЕ ДА ЈЕ ЗАБРАЊЕНО МЕШАТИ ОПАСАН ОТПАД ИЗ ДОМАЋИНСТВА СА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ? 1394442159 резултат
Да ли ћете пратити 49. Мокрањчеве дане? 1410435659 резултат
1. Да ли знате шта је ЛЕД осветљење? 1447056000 резултат
2. Да ли користите ЛЕД осветљење у Вашем домаћинству? 1447056000 резултат
3. Да ли има ЛЕД осветљења у Вашем окружењу? 1447056000 резултат
4. Да ли сте упознати са пројектом инсталирања ЛЕД светиљки у оквиру система јавне расвете општине Неготин? 1447056000 резултат
5. Да ли сматрате да је корисно заменити постојеће сијалице новим ЛЕД светиљкама? 1447056000 резултат
6. Да ли сматрате да МЗ чији су становници у највећем проценту поштовали своје пореске обавезе треба да имају приоритет у постављању нове ЛЕД расвете? 1447056000 резултат
Које од локација сматрате приоритетним за постављање нових ЛЕД светиљки 1447056000 резултат
1. Да ли сте посетили неки од комплекса пимница на територији општине Неготин? 1481288221 резултат
2. Да ли планирате да посетите ове комплексе? 1481291533 резултат
3. Да ли сматрате да ови комплекси могу да се развију у савремену туристичку дестинацију? 1481288564 резултат
4. Да ли ,,пимнице ’’ треба да буду укључене у укупну туристичку понуду општина у окружењу? 1481288614 резултат
5. Да ли пивнице могу да буду интересантне посетиоцима из иностранства? 1481288646 резултат