Петак, 17. Новембар 2023.

Вршење стручног надзора над радовима на текућем одржавању унутрашњих просторија у згради Општине Неготин 4042-82/2023-II/04

Више информација (Портал јавних набавки): Линк