Четвртак, 17. Аугуст 2023.

Вршење стручног надзора над радовима на санација крова на згради Дома културе "Стеван Мокрањац" Неготин

Више информација (Портал јавних набавки): Линк