Среда, 09. Аугуст 2023.

Вршење стручног надзора над грађевинским и грађевинско-занатским радовима на текућем одржавању крова на кп.бр.543 КО Кобишница и над извођењем радова на санацији спортског терена у ОШ "Хајдук Вељко" у Штубику 4042-34/2023-II/04

Више информација (Портал јавних набавки): Линк