Понедељак, 18. Септембар 2023.

ТРЕЋЕ ЈАВНO НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У К.О.: НЕГОТИН НА К.П.БР. 1312 И 1055