Уторак, 29. Аугуст 2023.

НАБАВКА ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА(ДВА) ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Више информација (Портал јавних набавки): Линк