Уторак, 30. Јануар 2024.

Набавкa електричне енергије обликоване по партијама

Набавкa  електричне енергије обликоване по партијама:

Партија 1. за јавну расвету и семафоре на територији општине Неготин  

Партија 2. за потрошњу електричне енергије за јавне објекте

Партија 3. електрична енергија за потребе Општинске управе општине Неготин

Више информација (Портал јавних набавки): Линк