Четвртак, 01. Март 2018.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, УДРУЖЕЊА И ДРУШТАВА У 2018.ГОДИНИ

Преузмите : Јавни конкурс са пратећом документацијом (зип)
Преузмите : Решење о расподели средстава


На основу  члана 62. Статута општине Неготин  (“Сл.лист општине Неготин”  број 9/2015-пречишћен текст ),члана 6. и члана 42. став 3. Одлуке о буџету Општине Неготин за 2018.годину (“Сл лист Општине Неготин” број 31/2017) а на основу Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор  програма/пројекта од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине (“Сл лист Општине Неготин” број 04/2014), председник општине Неготин р а с п и с у j е 


ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ
НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, УДРУЖЕЊА И ДРУШТАВА У 2018.ГОДИНИ


Укупан износ средстава намењен  финансирању/суфинансирању пројеката невладиних организација, удружења  и друштава у општини Неготин за 2018.годину, износи  6.000.000,00 динара.

Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса на сајту општине Неготин,од 01.03.2018.године, и  то најкасније 16.03.2018.године у 15 30 часова.