Петак, 22. Јануар 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈЕЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈЕ УДРУЖЕЊА ЗА 2021.ГОДИНУ

Преузмите: Јавни конкурс, 22.01.2021.год.
Преузмите: Изјаву о обезбеђивању сопственог финансирања или суфинансирања, 22.01.2021.год,
Преузмите: Изјава овлашћеног лица удружења да удружење није под казном и блокадама, 22.01.2021.год.
Преузмите: Изјава сагласности да Комисија може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке, 22.01.2021.год.
Преузмите: Образац буџета пројекта и наративног буџета пројекта, 22.01.2021.год.
ПреузмитеОбразац предлога пројекта, 22.01.2021.год.
Преузмите: Пријавни образац, 22.01.2021.год.
Преузмите: Прелиминарну листу, 08.03.2021.год.
Преузмите: Одлуку о избору пројеката, 20.04.2021.год.
Преузмите: Прелиминарну листу изабраних пројеката, 08.03.2021.год.
Преузмите: Друга одлука о избору пројеката, 08.04.2021.год.