Недеља, 04. Октобар 2015.

ИЗВЕШТАЈ О ОЗАКОЊЕЊУ БЕСПРАВНО САГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

 

Општинска управа општине Нреготин, Одељење за урбанизам и грађевинарство на основу члана 35.Закона о озакоњењу објеката (“Сл.гласник РС”,бр. 96/2017) објављује СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ у периоду од 26.11.2015.године до 30.11.2017.године.