Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 757

Назив Тип Од До
Додела бесповратних средстава извозницима и пословним удружењима Јавни позив Понедељак, 25. Март 2013. Петак, 26. Април 2013. детаљније
Размена непокретности између општине Неготин и ПГТАР "Нешко" Власотинце Оглашавање Среда, 13. Март 2013. Субота, 13. Април 2013. детаљније
Цене комуналних услуга у 2013.години Оглашавање Петак, 01. Март 2013. Субота, 16. Март 2013. детаљније
Комисије за планове о фарми ветрогенератора Никине воде у Плавни Јавна седница Петак, 01. Март 2013. Четвртак, 07. Март 2013. детаљније
Заузеће површине јавне намене привредним киосцима Јавно надметање Понедељак, 18. Фебруар 2013. Понедељак, 04. Март 2013. детаљније
Додела субвенција и дотација за финансирање пројеката у туризму Конкурс Петак, 08. Фебруар 2013. Субота, 30. Март 2013. детаљније
Лицитација за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини Јавни оглас Среда, 30. Јануар 2013. Среда, 13. Фебруар 2013. детаљније
План детаљне регулације за изградњу фарме ветрогенератора "Никине воде" Плавна Јавни увид Уторак, 29. Јануар 2013. Среда, 27. Фебруар 2013. детаљније
Нацрт плана детаљне регулације - ветропарк "Никине воде" Јавни увид Уторак, 29. Јануар 2013. Среда, 27. Фебруар 2013. детаљније
Списак активних конкурса за средства из домаћих и страних извора Конкурс Четвртак, 03. Јануар 2013. Уторак, 31. Децембар 2013. детаљније
Додела бесповратних финансијских средстава за директне инвестиције Јавни позив Петак, 21. Децембар 2012. Четвртак, 28. Фебруар 2013. детаљније
Радови на изградњи објекта-потпорног зида за заштиту објекта Дома културе у Малој Каменици Јавна набавка Четвртак, 01. Јануар 1970. Уторак, 01. Новембар 2016. детаљније
Радови на местимичном поправљању коловоза-пресвлачење појединих делова коловоза у МЗ Кобишница Јавна набавка Четвртак, 01. Јануар 1970. Понедељак, 28. Новембар 2016. детаљније
З А К Љ У Ч А К Оглашавање Четвртак, 01. Јануар 1970. Четвртак, 01. Јануар 1970. детаљније
РАДОВИ НА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КАПТАЖЕ “БЕЛА I“ ЦУЦУР, НА КП. БР. 4259 И 2854 КО СЛАТИНА, ОПШТИНА НЕГОТИН Јавна набавка Четвртак, 01. Јануар 1970. Четвртак, 01. Јануар 1970. детаљније
Радови на замени дотрајале столарије на објекту Месне заједнице Трњане Јавна набавка Четвртак, 01. Јануар 1970. Четвртак, 01. Јануар 1970. детаљније
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОСТРОЈЕЊУ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ У МЗ УРОВИЦА Јавна набавка Четвртак, 01. Јануар 1970. Четвртак, 01. Јануар 1970. детаљније