Конкурси

Претрага
Активни Завршени Сви

Пронађено 409

Назив Тип Од До
Радови на замени електричне инсталације Тужилаштва у Неготину Јавна набавка Понедељак, 30. Септембар 2013. Петак, 11. Октобар 2013. детаљније
Реконструкција Дома културе у Слатини Јавна набавка Понедељак, 30. Септембар 2013. Среда, 30. Октобар 2013. детаљније
Оглас о Јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин Јавни оглас Петак, 20. Септембар 2013. Субота, 05. Октобар 2013. детаљније
Достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Неготин за 2014. годин Јавни позив Среда, 18. Септембар 2013. Среда, 30. Октобар 2013. детаљније
Јавни позив за доставу захтева са потребном документацијом за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини Јавни позив Среда, 18. Септембар 2013. Среда, 30. Октобар 2013. детаљније
Набавка пакета грађевинског материјала на име стварања и побољшања услова за становање и живот породица избеглица Јавна набавка Уторак, 20. Аугуст 2013. Петак, 20. Септембар 2013. детаљније
Kандидовање пројеката ради финансирања и суфинансирања уређења и побољшања комуналне инфраструктуре Јавни позив Четвртак, 08. Аугуст 2013. Петак, 23. Аугуст 2013. детаљније
Додела бесповратних средстава у оквиру Програма подршке регионалном и локалном развоју у 2013.г. за меру повећања регионалне и локалне конкурентности и меру суфинансирања учешћа акредитованих регионалних развојних агенција и ЈЛС Јавни позив Четвртак, 08. Аугуст 2013. Петак, 01. Новембар 2013. детаљније
Startup Serbia - додела бесповратних средстава подршке за обуку и умрежавање Јавни позив Уторак, 06. Аугуст 2013. Петак, 15. Новембар 2013. детаљније
StartUp - бесповратнa средстава подршке за технолошке Startup-e Јавни позив Уторак, 06. Аугуст 2013. Петак, 15. Новембар 2013. детаљније
Јавна набавка геодетских услуга Јавна набавка Уторак, 30. Јул 2013. Четвртак, 08. Аугуст 2013. детаљније
Jавнa набавка радова за инвестиционо одржавање и уређење Трга Крсте Рајковића на кп.бр. 1051 КО Кобишница у Кобишници Јавна набавка Уторак, 30. Јул 2013. Четвртак, 29. Аугуст 2013. детаљније
Јавно надметање за заузеће површине јавне намене привредним киосцима привременог карактера Јавно надметање Петак, 26. Јул 2013. Петак, 09. Аугуст 2013. детаљније
Инвестиционо одржавање зграде Дома културе у селу Вратна, МЗ Вратна Јавна набавка Уторак, 23. Јул 2013. Четвртак, 01. Аугуст 2013. детаљније
Набавка конзервиране робе, храна и пиће – репрезентација за 2013. године Јавна набавка Уторак, 23. Јул 2013. Четвртак, 01. Аугуст 2013. детаљније
ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У К.О.: НЕГОТИН Јавно надметање Субота, 20. Јул 2013. Недеља, 18. Аугуст 2013. детаљније
ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У НАСЕЉУ ШТУБИК Јавно надметање Субота, 20. Јул 2013. Субота, 03. Аугуст 2013. детаљније
Јавна набавка добара - Набавка осталог канцеларијског материјала Јавна набавка Четвртак, 18. Јул 2013. Петак, 26. Јул 2013. детаљније
Инвестиционо одржавање унутрашњих просторија Дома културе у селу Видровац МЗ Видровац Јавна набавка Среда, 17. Јул 2013. Петак, 26. Јул 2013. детаљније
Јавни позив за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку радова на изградњи секундарне канализационе мреже са прикључцима у селу Прахово, МЗ Прахово Јавна набавка Понедељак, 01. Јул 2013. Понедељак, 29. Јул 2013. детаљније