Назад
Назив документа: ПРИБАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТА ЗА ЛИЦЕ РОЂЕНО У ИНОСТРАНСТВУ Преузми образац
1. Надлежност
1.1 Орган: Дирекција за конзуларе послове
1.2 Организац. јединица:
Канцеларија: Дирекцији за конзуларне послове, Београд, Кнеза Милоша 24-26
1.3 Област(делатности): Лична стања грађана
Ниво надлежности:
1.4 Врста поступка:
1.5 Циљ поступка: Прибављање јавне исправе
1.6 Поступак води: Дирекцији за конзуларне послове, Београд, Кнеза Милоша 24-26 011/306-82-68
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Образац захтева
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Уплата за молбу Евиденциони прихода МСП-а, Београд Износ зависи од тога из које државе се прибавља документ 840 – 31845 – 41 Пре уплате обавезно проверити износ и жиро рачун на телефон Дирекције
4.2 Материјални трошкови МСП-а, Београд Евиденциони приходи МСП-а, Београд Износ зависи од тога из које државе се прибавља документ 840 – 31845 – 41 Пре уплате обавезно проверити износ и жиро рачун на телефон Дирекције
5 Опис процедуре (активности):
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
Процедура траје од 3 до 6 месеци
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:

Образац захтева за ПРИБАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА ЗА ЛИЦА РОЂЕНА У ИНОСТРАНСТВУ


Назад