Назад
Назив документа: Преузми образац
1. Надлежност
1.1 Орган:
1.2 Организац. јединица:
Канцеларија:
1.3 Област(делатности):
Ниво надлежности:
1.4 Врста поступка:
1.5 Циљ поступка:
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
5 Опис процедуре (активности):
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:

Назад