Назад
Назив документа: ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ Преузми образац СКГО 1671707974_UIP
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове
Канцеларија: Канцеларија број 80, 1.спрат зграде СО Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1
1.3 Област(делатности): Имовинско-правни послови
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка: Отуђење грађевинског земљишта у јавној својини непосредном погодбом
1.6 Поступак води: Предраг Станић Шеф одељења 019-544-000, локал 137 predrag.stanic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о општем управном поступку
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Уредно овлашћење за заступање Адвокат, односно Општинска управа, односно Основни суд Странка Оригинал Ако се пуномоћје издаје лицу које...
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
5 Опис процедуре (активности):
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
15 30
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:

 

 

Образац захтева: ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

 

 

 


Назад