Уторак, 07. Фебруар 2023.

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ЕТНО НАСЕЉА BOIERESCU, ОБЈЕКАТА У ФУНКЦИЈИ ЕКО И ЕТНО ТУРИЗМА НА ДЕЛУ КП.БР.17594 КО ДУШАНОВАЦ