Уторак, 01. Јун 2021.

УКИНУТА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ НАШЕ ОПШТИНЕ

На основу Закључка који је усвојен на данас одржаној седници Штаба за ванредне ситуације за територију општине Неготин, а на основу процене ризика надлежних служби и очекиваног даљег побољшања развоја епидемиолошке ситуације у погледу заразне болести COVID 19 изазване вирусом SARS CoV-2 на подручју општине Неготин, Владимир Величковић, председник Општине Неготин  је донео Одлуку о укидању ванредне ситуације на територији општине.


Укида се се ванредна ситуација за целу територију општине Неготин проглашена Одлуком председника општине-команданта Штаба за ванредне ситуације за територију општине Неготин број број:870-65/2021-II/07 од 10.11.2020. године, због наступања неповољне епидемиолошке ситуације са тенденцијом погоршања, јер су престали разлози њеног проглашења.


Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука којом је ова ванредна ситуација проглашена број: 870-65/2021-II/07 од 10.11.2020. године.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.