Среда, 13. Јануар 2021.

СТАЊЕ ВОДОТОКОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

У циљу предузимања преветивних и оперативних мера одбране од поплава  на основу увођења редовне одбране од поплава на Водној јединици „Тимок-Зајечар“ деоница Д.1.3. од 12.01.2021.године, на меродавном водомеру Трнавац на реци Тимок (+286) и Упозорења за предузимање превентивних и оперативних мера од стране Одељења за ВС у Бору, Штаб за ВС за територију општине Неготин је наложио председницима савета МЗ у сливу реке Тимок (Александровац, Црномасница, Браћевац, Ковилово и Рајац) да  прате промену нивоа водостаја реке Тимок и у случају промене обавесте Ситуациони центра за обавештавање општине Неготин.
Према последњим информацијама Велики Тимок у Трнавцу у стагнацији и благом опадању, и даље је на снази редовна одбрана од поплава.  У сливу Белог Тимока, Тговишког и Сврљишког Тимока водостај у опадању, а у сливу Црног Тимока у стагнацији и благом опадању. Водостај на  Косном грлу у 7 часова је +310, испод коте редовне одбране од поплава.  Преливни систем фунционише без проблема.