Четвртак, 30. Март 2023.

РАСПИСАН ПОЗИВ ЗА МАЈСКЕ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

Комисија за избор, именовање,награде и признања Скупштине општине Неготин расписала је Јавни позив о предлагању кандидата за доделу награда и јавних признања поводом 12. маја- Дана општине Неготин, за 2022. годину.
 
Образложени предлози, са одговарајућим прилозима (у фотокопији) за доделу награда и јавних признања достављају се у писменој форми Комисији за избор и именовања, награде и признања Скупштине општине Неготин до 04.05.2023. године, док се предлози за звање „почасног грађанина“ Неготина достављају до 19.04.2023. године.
Ближе информације могу се добити преко Службе за послове Скупштине општине, председника општине и Општинског већа Општинске управе општине Неготин, на телефон број: 019/544-000, локал 112.
Одлуку о додели награда и јавних признања зa 2022. годину доноси Комисијa за избор и именовања, награде и признања Скупштине општине Неготин, а Одлуку о додели звања „почасног грађанина“ доноси Скупштина општине уз претходну сагласност Министарства за државну управу и локалну самоуправу.