Четвртак, 24. Новембар 2022.

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ДОМАЋИНСТВИМА ЗА УГРАДЊУ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА, ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ

На основу члана 21. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Неготин путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте, по Јавном позиву Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности ЈП 1/22 (Сл.лист општине Неготин број: 10/2022), члана 69.став 1. тачка 21. Статута општине Неготин (Сл.лист општине Неготин број: 4/2019) и Одлуке о претходној сагласности Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, органа у саставу Министарства рударства и енергетике Републике Србије од 14.11.2022. године, Општинско веће општине Неготин на седници одржаној дана 23.11.2022. године расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ДОМАЋИНСТВИМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И ПОДСТИЦАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЈП 1/22