Понедељак, 27. Март 2023.

РАСПИСАН ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УДРУЖЕЊА И ДРУШТАВА ИЗ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2023. ГОДИНУ

Општина Неготин је данас расписала Јавни конкурс за подршку невладиним организацијама, удружењима и друштвима у спровођењу  активности у области пољопривреде и руралног развоја.  Право учешћа на јавном конкурсу имају  организације,удружења и друштава која су регистрована најмање годину дана  на територији општине Неготин и уписана су у регистар код надлежног органа (решење из АПР-а),  и чији су циљеви дефинисани статутом/оснивачким актом остварују у области пољопривреде и руралног развоја.

Средства за реализацију пројеката пољопривредним удружења обезбеђена су у буџету општине Неготин за 2023. годину, на основу Одлуке о буџету општине Неготин за 2023. годину  и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин  у 2023. години,  у укупном износу од  3.500.000,00 динара.

Јавни конкурс траје 15 дана,  почев  од  27.03.2023. године до 10.04.2023. године. Крајњи рок за достављање пријава је 10.04.2023. године до 15 часова.

 Опширније на линку: Неготин