Четвртак, 09. Мај 2024.

ПРОГЛАШЕНА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

На данашњој 3. ванредној седници Штаба за ванредне ситуације за територију општине Неготин, којом је председавао командант Штаба, председник општине Неготин Владимир Величковић, заказанoj због елементарне непогоде изазване великом количином падавина на територији општине Неготин и материјалне штета настале на инфраструктури и пољопривредном земљишту, на основу процене ризика и очекиваног даљег развоја ситуације на подручју угроженом од обилних кишних падавина, (појавом бујичних вода, града, и др) и насталој штети и санацији проглашена је ванредна ситуација на делу територије општине Неготин која обухвата следеће МЗ: Чубра, Речка, Мокрање, Рогљево, Рајац, Александровац, Вратна, Црномасница, Јасеница као и насеља Братујевац, Бадњево, Буково, у циљу предузимања хитних и опертивних мера заштите и спасавања и санације штете на угроженом подручју.
 
 
Ванредна ситуација се уводи из разлога санације штете која је настала на пољопривредним културама, објектима инфраструктуре путевима трећег приоритета и атарским путевима као и појединачним случајевима штете на грађевинским објектима и спровођења оперативних мера заштите и спасавања. О спровођењу ове одлуке стараће се Општински штаб за ванредне ситуације у складу са чланом 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама.
 
 
Чланови Штаба за ванредне ситуације усвојили су и Закључак о формирању стручно- оперативног тима са задатком да у наредних 48 часова обиђе угрожена подручја по пријавама оштећених подручја по пријавама оштећених, утврди насталу штету, сачини извештај са предлогом мера за њихово отклањање.
Оштећени грађани моћи ће да пријаве штету на пољопривредним културама од понедељка 13. Маја, Одељењу за друштвене делатности и привреду ОУ Неготин, у згради општине Неготин, канцеларија број 73.