Четвртак, 30. Март 2023.

ПОТПИСАН УГОВОР ЗА ПОШУМЉАВАЊЕ

Ирена Вујовић, министарка заштите животне средине потписала је уговоре за доделу средстава за суфинансирање пројеката пошумљавања са 53 локалне самоуправе. Општина Неготин је једна од потписница уговора за подршку реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитетаУкупна вредност пројекта износи 1.692.000,00 динара, учешће Министарства заштите животне средине износи 800.000,00 динара а локалне самоуправе 892.000,00 динара.  

Пројекат подразумева пошумљавање на кп.бр. 6193/86, 6193/87, 6193/88 и 6193/1 КО Неготин и односи се на пошумљавање деградираних површина и других јавних површина у циљу заштите животне средине. Пројектом су обрађене и парцеле које се налазе у непосредној околини, кп.бр. 1853 и 1344 КО Неготин планиране за подизање дрвореда. Све парцеле су функционално повезане и чине јединствену целину код бувље пијаце. Пројектом је планирано озелењавање на површини од 6,50 ha. Парцеле које су предмет обраде су без зеленила а санацијом и уређењем биће спречена даља деградација земљишта и чиме ће се утицати на побољшање квалитета животне средине, са дугорочним позитивним утицајем.