Среда, 29. Новембар 2023.

ОПШТИНА НЕГОТИН РАСПИСАЛА КОНКУРС ЗА СТИПЕДИРАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

Општина Неготин је расписала конкурс за доделу стипендија за школску 2023/2024. годину студентима који су уписани на основним и мастер студијама, као и на интегрисаним студијама чије се школовање финансира из буџета Републике Србије који имају пребивалиште на територији општине Неготин, ученицима I разреда средње школе који су у VIII разреду основне школе постигли одличан општи успех (од 4,50 до 5), и ученицима од II до IV разреда средње школе који су у свим претходно завршеним разредима средње школе постигли општи успех (од 4,50 до 5), чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, и који имају пребивалиште на територији општине Неготин, а према утврђеном Програму о стипендирању студената високошколских установа и ученика средњих школа. Износ за школску 2023/24.годину је увећан у односу на претходну школску годину. Износ стипендије за студенте је увећан са 7.000 на 13.000 динара и за ученике средњих школ ca 4.000 до 6.000 динара. Стипендије се исплаћују у 10 месечних рата. За ученичке и студентске стипендије, у буџету за 2024. годину издвојено је пет милиона динара, 1,2 милиона више у односу на ову годину.

Више о конкурсу: Линк