Петак, 02. Јун 2023.

ОДРЖАНА ДРУГА ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

На Другој ванредној седници Штаба за ванредне ситуације за територију оптине Неготин којом је председавао Владимир Величковић, командант Штаба и председник Општине Неготин  разматрано је стање на водотоцима I и II реда на територији општине Неготин као и предузимања превентивних мера и ангажовања свих надлежних служби у циљу предузимања спречавање настанка бујичних и урбаних поплава у наредном периоду које могу угрозити како материјална и п ољопривредна  добра тако и људске животе.

 

 

„Тренутна ситуација је стабилна имајући у виду да је у мају пало 97 литра по метру квадратном, а у ноћи између 31. маја и 1. јуна, 27.3 литра али да исте количине нису битно утицале на пораст водостаја на водотоцима првог и другог реда, а самим тим и угрожавање материјалних и пољопривредних добара и људских живота''. рекао је образлажући ситуацију председник Величковић.

 

 

 Након извештаја надлежних служби на основу изнетих података  донет је Закључак да је стање на водотоцима првог и другог реда редовно и да ће у што краћем року по обиласку утврђених критичних места (од стране стручно оперативног тима) бити предузете мере за санацију, ако је потребна, као и да ће Штаб за ванредне ситуације благовремено обавештавати становништво о свим уоченим променама у сарадњи са ЈП Србија воде, ВП Пожаревац, ЈКП Бадњево и Сектором за ванредне ситуације.