Понедељак, 11. Март 2024.

ОДРЖАНА 83. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Чланови Општинског већа општине Неготин на данас одржаној 83. седници, којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин, разматрали су више предлога одлука, решења и закључака из домена рада Општинског већа.
 
 
 
На дневном реду данашње седнице били предлози одлука о усвајању извештаја о раду са финансијским извештајима Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“, Дома културе „Стеван Мокрањац“, Историјског архива Неготин, Музеја Крајине, Туристичке организације општине Неготин и Центра за социјални рад Неготин, који су, након образложења директора институција, усвојени једногласно. Данас су утврђени предлози Решења о давању сагласности на Статут Туристичке организације Неготин, одлука о измени одлуке о образовању Комисије за планове, изради треће измене и допуне Плана детаљне регулације за комплекс Хемијске индустрије, и измене и допуне ПДР-а инфратруктурног коридора државног пута од саобраћајног чвора Душановац до границе К.О. Прахово и К.О. Радујевац, у циљу оптимизације саобраћајног приступа новим целинама и зонама хемијског комплекса, у складу са потребама развоја комплекса и производним објектима који се налазе у његовом саставу. Усвојени су Правилник о нормативима и стандардима за бављање услуге дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју у Дому „Станко Пауновић“, и закључци о усвајању Извештаја о раду интерресорне комисије за процену потребе за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, учечнику и одраслом, и пруженим подршкама у 2023. години, као и реализацији пројеката невладиних одрганизација, удружења и друштава у 2023. години.