Петак, 01. Септембар 2023.

ОДРЖАНА 64. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На данашњој седници Општинског већа општине Неготин већници су разматрали и утврдили предлоге одлука о избору најповољније понуде у поступку поверавања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији општине Неготин приватном партнеру по моделу јавно-приватног партнерства са елементима концесије, као и давању сагласности на коначни нацрт Јавног уговора о поверавању комуналне делатности градског и приградског превоза путника Предузећу Николић превоз доо Самариновац и Мото боем Транс доо Неготин.

Након усвајања предлога Решења о утврђивању престанка функције правобраниоца општине Неготин због истека мандата, утврђен је и предлог Решења о постављењу правобраниоца Живојина Марковића, дипломираног правника коју је ову функцију обављао и у претходном петогодишњем периоду. Већници су утврдили предлог Решења о престанку дужности досадашњег директора Музеја Крајине Ивице Трајковића, као и предлог Решења о именовању Весне Станковић, професора српскохрватског језика и књижевности на место директора ове институције културе.