Среда, 22. Март 2023.

ОДРЖАНА 52. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 

На 52. седници Општинског већа којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин, разматрано је 11  предлога решења, извештаја и закључака из домена рада већа. Утврђени су предлози решења о приступању прибављањаграђевинског земљишта у државној својини у јавну својину општине Неготин, отуђењу грађевинског земљишта у К.О. Карбулово на катастарској парцели 8440/4 и у К.О. Неготин на катарстарској парцели 12786. Данас су разматрани закључци о усвајању извештаја Полицијске станице Неготин и спровођењу јавне набавке за израду пројеката техничког регулисања саобраћаја у зони основних школа на територији општине Неготин, усвајању Извештаја о реализацији пројеката невладиних организација, удружења и друштава у 2022. години и  извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за прошлу годину.
Чланови Општинског већа донели су Одлуку о одобравању годишњих програма и расподели средстава намењених за финанисрање програма у области спорта у 2023. години. Општина Неготин ће средствима у износу од 43,5 милиона динара подржати реализацију 24 програма организација  у области спорта.  Већници су једногласно подржали Програм подршке за спровођење  пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Неготин. За  реализацију Програма развоја пољопривреде ове године је из општинског буџета издвојено 25,5 милиона динара. 22 милиона динара усмериће се на директна давања, инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, одрживо коришћење пољопривредног земљишта, инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре, унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима, економске активности у циљу подизања конкуретности, успостављање и јачање удружења у области пољопривреде  и информативне активности (сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања).