Уторак, 13. Децембар 2022.

ОДРЖАНА 44. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На 44. седници Општинског већа општине Неготин,којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин, утврђен је предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу објеката за експлоатацију кречњака у К.О Јабуковац. Повод за израду Плана детаљне регулације за изградњу објеката за експлоатацију кречњака у К.О. Јабуковац је Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу објеката за експлоатацију кречњака у К.О. Јабуковац која је донета на иницијативу предузећа ''DRUMOVI A&D'' д.о.о. из Пирота, носиоца права геолошких истраживања кречњака на обухваћеној локацији, у складу са Решењем Министарства рударства и енергетике.

Чланови Општинског већа усвојили су закључке о издвајању средстава Јавном предузећу за комуналне делатности „Бадњево“ за измирење обавеза према добављачу за испоручени мазут као и измирење обавеза за грађевински материјал набављен за оснивање службе Зоохигијене.