Петак, 09. Децембар 2022.

ОДРЖАНА 43. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На данас одржаној 43. седници Општинског већа општине Неготин, којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин, разматрано је више предлога одлука и решења. Након спроведене јавне расправе утврђен је предлог најважније одлуке коју доноси локална самоуправа, Одлуке о буџету општине Неготин за 2023. годину. Пројекција укупних прихода и примања, као и укупних расхода и издатака, предложена је до висине од 1.174.922.000 динара. Пројекција укупних прихода и примања као и укупних расхода и издатака предложена је до висине од 1.174.922.000 динара. Пројекција сопствених и других прихода и примања, као и расхода и издатака буџетских корисника износи 221.154.000 динара. Укупни расходи и издаци и приходи и примања по свим изворима финансирања износе 1.396.076.000 динара. Усвојени су предлози одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Неготин за 2022.годину и локалним комуналним таксама на територији општине Неготин за 2023. годину, као и предлог Кадровског плана општине Неготин за следећу годину.

Чланови Општинског већа данас су усвојили прелоге решења о давању сагласности на Одлуку о отварању огранка Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ у Штубику, програме рада са финансијским планом за 2023.годину Центра за социјални рад, Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“, Дома културе „Стеван Мокрањац“, Историјског архива Неготин, Музеја Крајине, Туристичке организације општине Неготин и Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин. Данас су утврђени предлози решења о давању сагласности на средњорочни и дугорочни план комуналног предузећа, предлоге одлука Надзорног одбора о утврђивању валуте плаћања варијабилног и фиксног дела износа по обрачунима за грејну сезону 2022/2023. годину и додељивању искључивог права за обављање делатности пружања услуга у 2023. години.

Између осталих, на данашњој седници утврђени су предлози Одлуке о стипендирању студената и ученика средњих школа општине Неготин и Решења о измени решења о именовању Комисије за стипендирање  студената и ученика, као и предлога Решења о давању сагласности на одлуку НО ЈП „Боговина“ Бор о утврђивању цене кубног метра сирове воде.