Четвртак, 24. Новембар 2022.

ОДРЖАНА 41. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На  41. седници Општинског већа којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин, разматран је и утврђен предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину. Нацрт одлуке садржи промене у цени пореза на имовину у категоријама:  станови у екстра зони и пољопривредно земљиште у првој зони, на основу уговора о купопродаји непокретности реализованим у периоду од  1.10.2021. до 30.09.2022. године.


Чланови већа усвојили су предлоге решења о укидању пута на к.п. бр. 5824/1 у К.О. Прахово и покретање поступка отуђења непокретности, и  образовању комисија за идентификацију границе комасационог подручја за КО Тамнич,затим Вељково, Мокрање и Рогљево.


Донет је и Закључак о спровођењу јавне расправе о нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин за следећу годину. Јавна расправа ће бити спроведена од 24. новембра до 8. децембра, а заинтересовани грађани моћи ће да узму учешће у јавној расправи у малој сали Општине Неготин, 7. децембра с почетком у 10 часова.

На седници Општинског већа донете су и одлуке о избору директних корисника/привредних субјеката у спровођењу мера енергетске ефикасности, додели бесповратних средстава крајњим корисницимаза суфинансирање мера енергетске санације, која су заједно определиле Општина Неготин и Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, додели бесплатних средстава крајњим корисницима за суфинансирање енергетске санације која је Општина Неготин додатно определила за самостално суфинансирање и усвајању модела уговора о суфинансирању мера енергетске санације породичне куће/станова.

Већници су усвојили и Одлуку о расписивању јавног конкурса за доделу бесповратних средстава домаћинствима за енергетску санацију породичних кућа и станва на територији општине Неготин путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркуларних пумпи, термостатичких вентила и делитеља топлоте.