Петак, 09. Јул 2021.

ОДРЖАНА 37. СЕДНИЦА СО НЕГОТИН

На данашњој седници локалног парламента којом је председавао мр Милан Уруковић, председник СО Неготин, поред 34 одборника, присуствовали су Богдан Гугић, заменик председника Општине Неготин и чланови општинског већа.


Одборници су усвојили Одлуку о задуживању Општине Неготин код пословне банке под повољним условима, за финансирање капиталних инвестиција у 2021. години. Овом одлуком предвиђено је дугорочно задужење у износу од 54.111.000 динара уз позитивно мишљење и сагласност Министарства финансија Републике Србије, с обзиром да је Општина Неготин у првих шест месеци ове године остварила веће приходе у односу на исти период прошле године, у износу од 71 милион динара, као и да у потпуности поштује сва буџетска ограничења. Предвиђени кредит од 54.111.000 је наменски и користиће се за реконструкцију улица Кнеза Милоша, Љубе Нешића, Мире Винклајт и улице крак од улице Љуба Нешића (део Мире Винклајт), као и реконструкцију водоводне мреже у улицама Љубе Нешића и Мире Винклајт.


На данашњој седници усвојена је и Одлука о измени и допуни одлуке о буџету општине Неготин за 2021. годину. Одлуком о  измени и допуни  Одлуке о буџету општине Неготин за 2021. годину утврђени су укупни приходи и примања као и укупни расходи и издаци у износу од  1.373.763.000 динара. Сопствени и други приходи и расходи буџетских корисника износе 256.974.000 динара. У оквиру предложеног износа прихода и примања буџета за 2021. годину изворни приходи су планирани у износу од 443.642.000 динара. Највећи приход у структури изворних прихода чини порез на имовину и чије се остварење  у 2021. години очекује у износу од 253.202.000 динара. Планирани буџетски дефицит износи 85.066.000 динара. Разлог за ребаланс су остварени већи приходи буџета за првих шест месеци и сагласност Министарства финансија на захтев за кредитно задужење. У току је и поступак есконта меница на основу закљученог Уговора са Еликсир Групом за средства у износу од 100 милиона динара. Резерве су билансиране до нивоа од 24.402.000 динара при чему се за сталну буџетску резерву,  издваја износ од 5.000.000 динара,а за текућу буџетску резерву издвојен износ од  19.402.000 динара.
Данас је усвојена и Одлука о приступању изради Плана детаљне регулацијеза изградњу објеката за екпслоатацију кречњака у КО Јабуковац. “ДРУМОВИ А&Д, Гњилан бб, Пирот обратили су се општини Неготин писмом о намерама за инвестирање на територији општине Неготин. У писму о намерама се наводи да на наведеним катастарским парцелама има кречњака и да су заинтересовани за формирање каменолома за експлоатацију, који би се одмах на локацији дробио и одвајао у функције, а била би постављена и мобилна бетонска база. За реализацију ове намере потребно је доношење ПДР-а како би код Министарсва рударства и енергетике “ДРУМОВИ А&Д” добили истражно право за наведену локацију. У писму о намерама се даље наводи да се планира инвестиција у вредности од 3 милиона евра у земљиште, опрему, инфраструктуру и запошљавање 20 до 30 радника са територије општине Неготин.


На данашњој седници СО Неготин усвојена је и Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу постројења за производњу електричне енергије- соларног парка (аеро и других врста соларних панела) на основу захтева  Манастира Буково са намером да се на наведеним парцелама омогући изградња постројења за производњу електричне енергије из обновљивих извора, конкретно енергије сунца.  
Данас су усвојена решења о међусобном располагању између власника грађевинског земљишта у јавној својини  које се односи на покретање поступка преноса непосредном погодбом и без накнаде јавне својине Општине Неготин у јавну својину Републике Србије, у сврху изградње ватрогасног дома као објекта за потребе обављања послова из надлежности Министарства унутрашњих послова Републике Србије, као и разрешењу и именовању председника и чланова Изборне комисије општине Неготин у сталном саставу и заменика.