1662728400

ОДРЖАНА 34. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На данас одржаној 34. седници Општинског већа којом је председавао Владимир Величковић, председник Општине Неготин, већници су разматрали предлог Одлуке о приступању изради Плана јавног здравља општине Неготин. Под Планом јавног здравља општине Неготин подразумева се плански документ који дефинише циљеве и мере за унапређење квалитета јавног здравља становништва на територији општине Неготин, а који се усваја за период од 2023. до 2028. године. Овај плански документ дефинише циљеве, мере и активности којим ће се унапредити јавно здравље у локалној заједници у областима физичког, менталног и социјалног здравља становништва, промоције здравља и превенције болести, животне средине и здравља становништва, радне околине и здравља становништва, организације и функционисања здравственог система и поступања у кризним и ванредним ситуацијама.


Разматран је и предлог Одлуке о утврђивању цене услуге у оквиру такси тарифе по којој мора да се обавља такси превоз на територији општине Неготин, као и предлог Решења о давању сагласности на прву измену Програма пословања за 2022. годину ЈКП Бдњево Неготин са финансијским планом, као и прву измену коришћења и распоређивања субвенција за 2022. годину, у износу од 52,5 милиона динара, за припрему за овогодишњу грејну сезону и формирање Службе  ЗОО хигијене. На данашњој седници утврђени су и предлоге решења о престанку дужности досадашњег директора Народне библиотеке „Д. Новаковић“  Милорада Грбовића и именовању Сузане Сиротовић за директора ове установе у наредном четворогодишњем периоду.


Између осталог, чланови већа данас су разматрали и Акциони план за спровођење Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији општине Неготин за 2022. годину. План предвиђа спровођење пописа паса на територији општине Неготин, контролу испуњења обавеза вакцинације против беснила и обележавања микрочипом паса у складу са законом и подзаконским прописима, едукацију становништва о стерилизацији власничких паса и доношење прописа на нивоу локалне самоуправе о обављању делатности зоохигијене, формирање Службе зоохигијене и обезбеђивање прихватилишта за напуштене животиње. Адекватним спровођењем Акционог плана биће постигнут већи ниво заштите становништва  од стране напуштених паса и мачака, смањење трошкова по захтевима за одштету поводом уједа паса, смањење нарушавања јавног реда и мира, спречавање ширења и преношења заразних болести, спречавање растурања чврстог отпада и смећа из контејнера, канти и депонија итд.