Понедељак, 01. Аугуст 2022.

ОДРЖАНА 31. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На почетку данас одржане 31. седнице Општинског већа, којом је председавао Владимир Величковић, председик Општине Неготин, разматран је и утврђен предлог Одлуке о II измени и допуни Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. године. Одлуком о другој измени и допуни  Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину средства из извора 01–општи приходи и примања буџета остала су на истом нивоу, односно непромењена и износе 1.151.922.000 динара док су средства из других извора финансирања повећана за износ од 164.744.000 динара  и сада износе 429.344.000 динара, а била су 264.600.000  динара. Средства планирана другим ребалансом буџета за 2022. годину из свих извора финансирања увећана су за 164.744.000 динара и износе 1.581.266.000 динара.  Основни разлог за доношење Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Неготин за 2022. годину је увођење више значајних пројеката и то: „Реконструкција водоводне мреже и изградња кишне канализације у улицама Моравска и Братујевачка“ у укупном износу од 45.000.000 динара, од чега је 19.400.000 динара учешће општине Неготин а износ од 25.600.000 динара представљају одобрена средства од стране Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS), затим “Пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2022. години“ који се односи на уређење парка иза хотела Инекс у укупном износу од 5.000.000 динара, од чега учешће општине у износу од 1.992.000 динара и учешће Министарства заштите животне средине у износу од 3.008.000 динара, ова средства већ су одобрена и налазе се на рачуну општине. Поред овога уводи се и пројекат “Енергетске санације објекта ОШ Павле Илић Вељко Прахово“ где је учешће Министарства рударства и енергетике у износу од 7.850.000 динара и учешће општине 3.432.000 динара, затим следи пројекат  „Михољски сусрети села“, средства Министарства за бригу о селу у износу од 500.000 динара и учешће општине у износу од 100.000 динара. Вишак прихода и примања – суфицит (консолидован), остварен је у укупном износу од 228.534.000 динара, од чега је вишак прихода буџета са подрачунима остварен у укупном износу од 224.520.000 динара, а вишак прихода индиректних корисника износи 4.014.000 динара.


На дневном реду данашње седнице био је и предлог Извештаја о извршењу одлуке о буџету општине Неготин за период јануар-јун 2022. године. У првих шест месеци остварени су приходи у укупном износу од 620.599.000 динара, што представља 43,82% остварења у односу на план. Остварење буџетских прихода је 570.021.000 динара, док је остварење прихода из осталих извора у износу од 50.578.000 динара. Укупан фискални резултат је буџетски суфицит коригован за издатке по основу отплате главнице кредита и утврђен је у износу од 162.932.000 динара. Укупни расходи и издаци буџета општине Неготин за период јануар-јун 2022. године износе 457.667.000 динарa, односно 32,31% планом утврђених укупних средстава, од чега је извршење из буџетских средстава 434.858.000 динара а извршење из осталих извора 22.809.000 динара.


Већници су данас разматрали предлог Одлуке о успостављању система енергетског менаџмента у општини Неготин и усвојили Одлуку о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Неготин путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за споствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте, по јавном позиву Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности. 

 

* Сви медији који преузму вест или фотографију са сајта Општине Неготин у обавези су да наведу извор. Уколико је пренета интегрална вест, дужни су да наведу извор и поставе линк вести.