Уторак, 14. Март 2023.

ОДРЖАНА 15 . СЕДНИЦА СО НЕГОТИН

На 15. седници Скупштине општине Неготин одржаној данас у сали Дома културе „Стеван Мокрањац“, којом је председавао мр Милан Уруковић, председник СО Неготин, усвојено је 18 одлука и решења. Седници су, поред 38 од укупно 45 одборника, присуствовали су и Владимир Величковић, председник Општине Неготин, заменик председника Богдан Гугић и чланови Општинског већа.

На почетку седнице, минутом ћутања одата је почаст недавно преминилом књижевнику Адаму Пуслојићу, почасном грађанину наше општине и  одборнику Народне странке Крсти Станковић Њењуловићу. На седници је констатован престанак мандата недавно преминулом  одборнику Крсти Станковић Њењуловић.
Одборници су, већином гласова, усвојили одлуке о измени и допуни Локалног акционог плана запошљавања и доношењу Плана детаљне регулације за изградњу постојења за производњу електричне енергије- соларних панела који дефинише површину за изградњу соларног парка, планско уређење простора, планске могућности и обезбеђује капацитет техничке инфраструктуре за планирану изградњу, уз  поштовање принципа еколошке  и заштите животне средине.

У циљу усклађивања са Законом о култури, усвојене су одлуке о изменама и допунама одлуке о усклађивању оснивачког акта Дома културе „Стеван Мокрањац“, Музеја Крајине, Историјског архива Неготин и Народне библиотеке „Доситеј Новаковић“ чија измена оснивачког акта садржи и део који се односи на оснивање новог огранка библиотеке у Штубику. Програм контроле и смањења популације паса и мачака на територији општине Неготин, као и решења о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом ЈП Боговина Бор, отуђењу непокретности у јавној својини општине Неготин у К.О. Самариновац на К.П. БР. 355/17, укидању некатегорисаног пута на К.П. бр. 11674 и покретању поступка отуђења осталог земнљишта на К.П. бр. 11674 у К.О. Неготин, именовању Школског одбора Основне школе „Момчило Ранковић“ у Рајцу и измени решења о именовању чланова Школског одбора Уметничке школе „Стеван Мокрањац“ усвојени су већином гласова одброника. На дневном реду 15. седнице било је и решење о измени решења о именовању Стручног тима за давање концесије за линијски превоз путника у градском и приградском саобраћају на територији општине Неготин.