Субота, 11. Мај 2024.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН КОЈИ СУ ПРЕТРПЕЛИ ШТЕТУ ПОСЛЕ НЕВРЕМЕНА 08. и 09.05.2024.године

Преузмите: Формулар за пријаву штете од поплаве

 

У вечерњим часовима дана 08. на 09. маја текуће године део територије општнне Неготин захватило је јако невреме праћено обилним падавинама и градом.

Ситуацином центру за обавештавање општине Неготин као и руководству општине 9. маја стизале су на десетина пријава грађана са угроженог подручја ради пријаве насталих штета како на путној инфраструктури, пољопривредним културама тако и појединачних случајева угрожавања стамених објеката.

Према извештају противграде станице Црни врх, противградни стрелци са три противградне станице са територије општине Неготин дејствовали су испаљивањем 26 противградних ракета.

Дана 9. маја к-дант штаба за ванредне ситуације заказао је хитну ванредна седницу штаба. На предлог Штаба за Ванредне ситуације а по пријавама и извештајима грађана о насталој штети председник општине Неготин прогласио је

ВАНРЕДНУ СИТУЦАИЈУ НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

    кoja обухвата следеће МЗ: Чубра, Речка, Мокрање, Рогљево, Рајац, Александровац, Црномасница, Вратна као и насеља Бадњево, Буково и Братујевац.

Формиран је Стручно оперативни тим за обилазак терена, сачињавање извештаја и процену насталих штета са предлогом мера за отклањање.

Ради евдентирања штете на пољопривредним газдинствима, пољопривредним културама, оштећени грађани или други имаоци пољопривредних добара (манастири, школе, МЗ ...) ће ЛИЧНИМ попуњавањем формулара у Општинском услужном центру и канцеларији 73 у згради општине Неготин пријавити насталу штету а по пријави ће формирана комисија изаћи на лицу места и извршити процену настале штете. Уколико су грађани претрпели штету на грађевинским и помоћним објектима штету ће пријавити  комисији за процену штете на грађевинским и помоћним објектима у манцеларији 61 у згради општине Неготин, ЛИЧНИМ попуњвањем формулара пријаве штете.

 

           

                                                                                                Штаб за ванредне ситуације  за територију општине Неготин