Петак, 10. Фебруар 2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ - ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2023. ГОДИНУ.