Петак, 17. Септембар 2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЕД НЕГОТИН

Због планираних радова на електромрежи, данас ће због радова на замени дрвених стубова бетонским на 10кВ изводу Мала Каменица, без струје  до 14 часова бити потрошачи који се снабдевају преко огранака Дупљане и Душановац на истом изводу;
У времену од 10 до 11 часова, због стављања нове ТС под напон на 10кВ изводу Западни вод, без струје ће бити потрошачи који се снабдевају преко ТС Чубра, репетитор Каменац и Ванчина чесма. 
Због сече растиња на 10кВ изводу Јасеница данас су до 14 часова без струје потрошачи у селима Шаркамен, Трњане и Поповица. 
Због поправке реклозера (даљинског врастављача) на 10кВ изводу Јабуковац без струје ће од 14 до 16 сати бити потрошачи који се снабдевају преко огранка Вратњански корњет.